Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The telephone is making a noise."

Dịch:Cái điện thoại đang phát ra tiếng ồn.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

My wife always makes a lot of noise.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hiruyuyu

tạo nên với tạo ra khác gì nhau?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Kehlst

Câu tối nghĩa kinh!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mothaiba4

điện thoại đang làm ồn thì có gì sai

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/DungNguyen3387

Cái với chiếc

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuyKhnh
HuyKhnh
  • 17
  • 198

Nghĩa không đúng

1 tháng trước