"I do not want to start a discussion."

Dịch:Tôi không muốn bắt đầu một cuộc thảo luận.

April 9, 2015

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HaViet2

Tôi không muốn bắt đầu cuộc thảo luận. Sai chỗ nào nhỉ.

May 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/haanh2008

thiếu chữ MỘT@@@@

August 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/tuannguyenanh

"Tôi không muốn bắt đầu một sự thảo luận" Vẫn đúng chứ nhỉ?

October 8, 2015

https://www.duolingo.com/profile/haanh2008

thảo luận là động từ mà

August 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/hharuka

Tôi không muốn khơi mào một tranh cãi

August 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/phuongtran24668

"tôi không muốn bắt đầu một cuộc thương thảo" tôi nghĩ không sai

October 18, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.