Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Can I come in?"

Dịch:Tôi có thể vào không?

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tuongwin

no. you cannot come in

3 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Of course not.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DuaVua100

Có cả câu này nữa à?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/peter3939

Come in, please

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Baby_Eagle_

if you come in, you must take responsibility.

4 tháng trước