"Icannotbuyacar."

Dịch:Tôi không thể mua một cái xe hơi.

3 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ukeru944

"Tôi không thể mua xe hơi" cũng không được, phải là MỘT CÁI xe hơi mới được Máy móc quá @@

2 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I cannot buy a car. I am poor. Poor me.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ice_Crystals

You said you CAN buy ten airplanes!!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I am just kidding!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ice_Crystals

I know. And I'm just kidding, too!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuLe949885

Máy móc quá. Câu dịch buồn cười!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I cannot buy her love.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ImJustReginaOk

xe ô tô cũng không được là sao.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ALucyPham
ALucyPham
 • 21
 • 21
 • 20
 • 19
 • 16
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5

I cannot buy a car because i am not rich. Huhuhu...

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Nói về xe thì nói "chiếc", nói "cái" giống mấy thiên thần nhỏ tập nói!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tien_dat2602

tôi không thể mua môt chiếc oto

1 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhTuan1960

Tôi không có thể mua một chiếc xe hơi, sao bị sai nhỉ ?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenMinh126420

...Chiếc xe hơi. Sai ; Cái xe hơi. Đúng .... Why !!!!????

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/PL2-5

Tôi chỉ có thể mua 10 chiếc trở lên

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.