Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi không thể mua được tình yêu của bạn."

Dịch:I cannot buy your love.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I can buy your body, but I cannot buy your love.

3 năm trước