"Tôi không thể mua được tình yêu của bạn."

Dịch:I cannot buy your love.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I can buy your body, but I cannot buy your love.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhau123144

Câu này buồn vậy

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.