Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She cannot feel this."

Dịch:Cô ấy không thể cảm thấy điều này.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Her heart is a rock.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/boyluoihoc

ice-heart

2 năm trước

https://www.duolingo.com/1-Jeus-1

What?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Because, she didn't feel my love.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/1-Jeus-1

You love her? Who is that?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

She is my girlfriend!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/toodles200

Chuẩn CMNR!

2 năm trước