"She cannot feel this."

Dịch:Cô ấy không thể cảm thấy điều này.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Her heart is a rock.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/boyluoihoc
  • 14
  • 11
  • 8
  • 2
  • 2

ice-heart

2 năm trước

https://www.duolingo.com/1-Jeus-1

What?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Because, she didn't feel my love.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/1-Jeus-1

You love her? Who is that?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

She is my girlfriend!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/toodles200

Chuẩn CMNR!

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.