"Cô ấy không thể cảm thấy điều này."

Dịch:She cannot feel this.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Her heart is a rock.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Huyen_Amy

Why is "can not" wrong? I dont understand this mistake that is entirely correct

3 năm trước

https://www.duolingo.com/XENLULOZO1

She is unable to feel this cũng được mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThnNgn1

Can not sai và cannot mới đúng nhé

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vckhi2

Tao viet dung , ma duolingo bao sai , tao muon tat no ve cai chuyen ẩu đả

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.