Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"Δεν είχα χρόνο να φάω."

Μετάφραση:I did not have time to eat.

πριν από 3 χρόνια

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/VasileiosT2

I did not had time to eat?

πριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/ssurprize
ssurprize
  • 23
  • 15
  • 9
  • 5

Οχι, όταν χρησιμοποιείται το did, το ρήμα επανέρχεται στην καθαρή του μορφή (απαρέμφατο του ενεστώτα)
Κατάφαση: I had time.
Ερωτηση: Did you have time?
Αρνηση: I did not have time.

πριν από 3 χρόνια