"Δεν είχα χρόνο να φάω."

Μετάφραση:I did not have time to eat.

April 9, 2015

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/VasileiosT2

I did not had time to eat?

April 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ssurprize

Οχι, όταν χρησιμοποιείται το did, το ρήμα επανέρχεται στην καθαρή του μορφή (απαρέμφατο του ενεστώτα)
Κατάφαση: I had time.
Ερωτηση: Did you have time?
Αρνηση: I did not have time.

April 9, 2015
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.