"Làm ơn, đừng phạm sai lầm ."

Dịch:Please, do not make a mistake.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/IceOcean

please do not make mistake sao lại sai vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

Trong truong hop nay, " mistake" la danh tu dem duoc( count noun), neu ban dung so it( singular) thi truoc "mistake" phai co mao tu(article) "a" (unspecific) or "the"(specific), neu ban dung so nhieu "mistakes" (plural) thi khong can mao tu(article). Cau dich dung phai la: Please, do not make a mistake. Hoac: Please, do not make mistakes.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Chauanh4

Đúng đấy làm gì có một đâu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/yaoyao9x

"Do not make mistake" là sai tại vì là số ít, nên phải có "a". Còn nếu muốn làm số nhiều thì "Do not make mistakes" nha.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phng114027

Không có từ một ở bản dịch mà bắt thêm a

1 năm trước

https://www.duolingo.com/aloalo2242

Bản dich có "một" đâu mà bắt thêm cả a. Nhiễm sự máy móc của cái Duolingo này mà vẫn sai :))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

Okay, please, do not make a mistake hay please, do not make mistakes. Both are right.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhmVnTrng17

Please, don't make a mistake.

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/nigMfs

Please, don't make any mistakes thì sao ạ?

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.