Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi chơi với ai?"

Dịch:With whom do I play?

3 năm trước

24 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quylp

Câu này cấu trúc phức tạp quá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PeterGoners

Câu này sai 8 lần

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Vonta90

who do i play with?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/diepphuthuan

i agree with you

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 936

ai chơi với tôi? dịch sao các bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tam779251

Who plays with me?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/DanhLe1
DanhLe1
  • 25
  • 19
  • 6
  • 3
  • 1314

Gặp câu này là lại trả lời sai, chắc phải học thuộc lòng thôi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/XoVanNguyen

whom do i play with có được ko?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kienphcn710

ai biết cách sử dụng who/whom chỉ mình với

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thaokhe

whom dành cho tân ngữ ,who là dành cho chủ ngữ nha bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/macrodick00

Còn whose thì sao bạn

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyen.gtvtk48

Who play with me ko dc a?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/compalo

"Do I play with whom" k được hả?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Loannguyn12

with whom do i talk?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

With whom do I play

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Whom do I play with? Câu này của mình vẫn được chấp nhận

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhtruc004dth

cấu trúc phức tạp quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhtruc2004dth

ốik

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KhachHang690591

Whom là gì? Nó được sử dụng khi nào vậy?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/congtuyen07

Câu này rối nhất mình từng gặp. Ai giải thích cho mình cái mẹo gì đó đi.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/hoangthaison94

With whom i do play

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dng972267

Khi nao dùng whom và khi nao dùng who mọi người.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/HNh832519

Câu này phức tạp quá

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/huong964792

tai sao with dat o dau vay

5 ngày trước