Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My sister wants to change the government."

Dịch:Chị tôi muốn thay đổi chính phủ.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vuluc88

you all reactionary :)) but i do too

3 năm trước

https://www.duolingo.com/giahuy12345

''đổi'' không được ak

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DanTheStudy

"Đảo chính"????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangnguye584383

best girl

10 tháng trước