"Theadvice"

Dịch:Lời khuyên

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/knguyen1234

Khuyên bảo sao lại sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhingusi

khuyên bảo là động từ. phải là sự khuyên bảo

1 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I always learn from mistake of others who take my advice.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DuaVua100

Tôi luôn học từ những lỗi lầm của người khác làm lời khuyên cho mình. Dịch thế đúng không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Tôi luôn học hỏi từ sai lầm của những người nghe theo lời khuyên của tôi.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Cockchafer_

Cái này hay à :v

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/giahuy12345

khuyên bảo mà lại sai ak?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/onHunhBoAn

khuyên" không được à?

1 năm trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.