Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We speak, he listens."

Dịch:Chúng tôi nói , anh ấy lắng nghe.

3 năm trước

24 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Davip0432

Tôi đọc sai hoài

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngan863171

Mình cũng sai!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QuangMinh818777

Đọc sai miết vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hng675473

Toan nhung tu hoc tu hoi moi bat dau hoc ma doc sai...moi ca mom k dung

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KhanhGja

"Đọc" cũng sai nữa???

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhuongUyen532840

Tôi sai điểm gì so với đáp án???

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/nam995389

Toi cung sai

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/Liu387881

Câu trả lời trùng với đáp án mà báo sai là sao,mấy câu như vậy rồi?

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/Liu387881

Sai j chứ?

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/Liu387881

Đúng như đáp án mà báo sai là sao?

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/PhanThThin1

Vui lòng cho bit hai tu say v speak

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngothinam

Doc qua nhieu sao sai mai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Morpice

Chưa dám thử, nhưng "ảnh" thay cho anh ấy có tính không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhktk31

Khi nào dùng "say", khj nào dùng "speak" vậy add

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanThThin1

Sao lai k đúng z add. Bạn nay co y kien giong minh nek

2 năm trước

https://www.duolingo.com/halHb5

Listen các thứ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/terry979

''chúng tôi phát âm, anh ấy nghe'' sao ko đúng nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thebest20155

Chúng tôi nói,anh ta nghe sai hả?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/bethuthuyr

Chắc phải viết dấu cách sau dấu phẩy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/chi200546

Cũng đúng nhưng đấy là đáp án khác

3 năm trước

https://www.duolingo.com/voduynhan

Chung toi noi, anh ay nghe

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HongNgoc1905

chúng tôi nói anh ấy lắng nghe

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Quangvuong

Bạn nào Vui lòng phân biệt say và speak

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhang1601

Như nhau thôi, ví dụ từ Tới và Đến trong Tiếng Việt đó

2 năm trước