"Tôi đi bộ từ sân bay."

Dịch:I walk from the airport.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tUb7D

cách dùng the

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tvnthnnhnt

The để chỉ thứ đã xác định. Ở đây có lẽ sân bay không nhiều như bến xe bus nên nói đến nó là người ta biết ngay là sân nào rồi nên phải dùng the

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.