"Shehasasmallhead."

Dịch:Cô ấy có một cái đầu nhỏ.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

She has a small head but she has a lot of big mind.

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.