Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She has a small head."

Dịch:Cô ấy có một cái đầu nhỏ.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

She has a small head but she has a lot of big mind.

3 năm trước