Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The tongue"

Dịch:Cái lưỡi

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Your tongue has no bone.

3 năm trước