Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Health!"

Dịch:Sức khỏe!

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Health is gold.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gacoi1010

yes you are right

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3
  • 4

when you have become weak ;)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

When I reply you!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/L6af4

CLB: 8AKPWX

1 năm trước

https://www.duolingo.com/chung799514

The moi vui va te

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hien5437

Phát âm là HELP mà đáp án thì HEALTH

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhmQuangTn

OMG the voice! just like Kealth!

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/hauvanhr

MOD giải thích giúp sao lại có dấu "!" vậy

1 tháng trước

Thảo luận liên quan