Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She is looking at you."

Dịch:Cô ấy đang nhìn bạn.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VnVn531966

Ad ơi lần sau đừng cho bài tập nghe nữa nhiều bạn không có loa đâu

1 năm trước