Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Em trai tôi mười hai tuổi."

Dịch:My little brother is twelve.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
 • 21
 • 5
 • 2

My brother is twelve

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 160

Đồng ý vì brother đâu có phân biệt là anh hay em trai đâu.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LKhanh4
LKhanh4
 • 25
 • 551

Nhưng sao lại cho là sai...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chungta89

Little?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThinHiuV

Ảo lòi. Little thế sao ko ghi đứa em trai nhỏ của tôi?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ksorhchuih

Wtf little brother? Grrrrrrrr

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Brian146781

Young brother sai???

2 tháng trước