Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am short."

Dịch:Tôi thì thấp.

0
3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/southseapro

Mình tính trả lời: "Tôi lùn" nhưng sợ sai lên đành trả lời "Tôi thấp". Có ai trả lời "Tôi lùn" mà được chấp nhận không?

6
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhphuc2022

Minh duoc chap nhan nhe (^^^)

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/_The_Undertaker_

Mình nữa :)

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/AEvulcan

tôi có đấy

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/alan736482

Mới trả lời " Tôi thấp" thì bị sai vì không có chữ "thì"

0
Trả lời7 tháng trước

https://www.duolingo.com/AnBnh388665

0
Trả lời6 tháng trước

https://www.duolingo.com/hoabeosc

mình , mình thấy bạn nói thế mình đã ghi Tôi lùn và người ta cho đúng

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/BoongTm

Mình mà thấp á?????!!!!

0
Trả lời7 tháng trước

https://www.duolingo.com/bangnguyen6405

buồn

0
Trả lời6 tháng trước