Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Người du khách có một tấm bản đồ."

Dịch:The tourist has a map.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DinhBuiVan

Sao mình dịch: the traveler has a map lại sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynnguyt

Visitor cũng là du khách mà, tại sao không được

3 năm trước

https://www.duolingo.com/CaoNgoc10

Visitor sao không được à. Mong admin xem lại

3 năm trước