Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I deliver letters."

Dịch:Tôi giao những lá thư.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VanPhuongN

Tôi vận chuyển những bức thư. Cũng đúng chứ nhỉ ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phc624733

I deliver letters.

2 năm trước