"Hôm nay là một ngày buồn."

Dịch:Today is a sad day.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/longkilee
longkilee
  • 22
  • 7
  • 132

sad is sad,

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DJohn21

có thể đọc là Today is a dull day

3 năm trước

https://www.duolingo.com/jhilmil066l

it's a sad day today

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BiQucThi7

Câu trả lời của tôi là "Today is a sad day" sao vẫn sai

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.