Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Hôm nay là một ngày buồn."

Dịch:Today is a sad day.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/longkilee

sad is sad,

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DJohn21

có thể đọc là Today is a dull day

3 năm trước

https://www.duolingo.com/jhilmil066l

it's a sad day today

2 năm trước