"HetriestoimprovehisEnglish."

Dịch:Anh ấy cố gắng cải thiện tiếng Anh của anh ấy.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dinhty1977

hoàn thiện và cải thiện có gì khác nhau?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kuminh1

Khác nhau chứ bạn, hoàn thiện đc hiểu là đã hoàn thành xong 1 việc gì đó. Còn cải thiện là để đạt hiệu quả cao hơn. Bạn có thể tra từ điển tiếng việt để hiểu rõ hơn.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hongyen49

“Try to“ hình như là thử và try +V-ing nới là cố gắng phải không mọi người

3 năm trước

https://www.duolingo.com/WolfBoy94

hoàn thiện là perfect

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kunhidro

nâng cao vì sao không được ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quylp

Tại sao cải tiến lại sai hả? Doulingo oi...

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phamngocan3

improve là 'nâng cao'mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/transyhung92

Anh ay "thu" "nang cao" tieng anh cua anh ay

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quyennt195

Anh ấy đã cố gắng cải thiện Tiếng Anh của mình

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thekingnoob

What???

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.