Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I had assumed that he was sad."

Dịch:Tôi đã cho là anh ta đã buồn .

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tryhope89

mình không nghe ra was sad. haizz

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngokhang

có từ ''that" mà sao lại sai nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dungdd1

assumed: giả định, cho rằng đều đúng chứ nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quynhngan278

Tôi đã giả định rằng ông ấy buồn.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/quynhngan278

đệch

7 tháng trước