"I had assumed that he was sad."

Dịch:Tôi đã cho là anh ta đã buồn .

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tryhope89

mình không nghe ra was sad. haizz

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngokhang

có từ ''that" mà sao lại sai nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dungdd1

assumed: giả định, cho rằng đều đúng chứ nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quynhngan278

Tôi đã giả định rằng ông ấy buồn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/quynhngan278

đệch

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.