Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ đọc một cuốn báo."

Dịch:They read a newspaper.

0
3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hcaht

Dùng "cuốn" trong trường hợp này không ổn chút nào

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhHng

Họ đọc 1 tờ báo

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/uzumakinar14

Cuốn giấy

0
Trả lời3 năm trước