"Họ đọc một cuốn báo."

Dịch:They read a newspaper.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hcaht

Dùng "cuốn" trong trường hợp này không ổn chút nào

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhHng

Họ đọc 1 tờ báo

3 năm trước

https://www.duolingo.com/uzumakinar14

Cuốn giấy

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.