"Họ đọc sách của cô ấy."

Dịch:They read her book.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Meou4mat
Meou4mat
 • 11
 • 11
 • 9
 • 7
 • 7
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

"They read her bookS" cũng đúng mà, vì ở đây không xác định rõ là sách ở số ít hay số nhiều.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QuyCaoVan

Uh thì mình cũng không có gì là sai

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/SeanTVT

Hello

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KitTrng1

Mình ghi. Their read her book. Sai Bạn nào chỉ cho mình biết lý do vs cách dùng được ko. Cám ơn nhiều

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vunguyenan1997

They là họ. Còn Their là tính từ sở hữu (tức là của họ). Thế nên trong câu này họ là danh từ thế nên phải dùng They chứ không phải Their. :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thun973938

They chứ k phải thẻi

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/SeanTVT

And they throw away

3 năm trước

https://www.duolingo.com/haws83

Thiếu mỗi một chữ cũng sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/zzzcoldboyzzz

Tôi nhìn k kỉ làm của họ vãi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/binh21

Tôi bây giờ mới đúng câu đấy vừa sai 1 câu xong

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.