https://www.duolingo.com/longkilee

may be, I lose temporary

longkilee
  • 21
  • 7
  • 129

dịch dùm đi nhá

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bakanisan

có lẽ, tôi tạm thời thua....

3 năm trước

https://www.duolingo.com/snowflake226

may be, I lose you temporary. kkk

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Chibi-Cute

mình dịch là: "có lẽ, tôi đã tạm thời làm mất." Thế này có đc ko?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VanDung12

hoặc là "có thể được,tôi đã làm mất tạm thời"

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.