Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She is perfect."

Dịch:Cô ấy hoàn hảo.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lindyy95

"Cô ấy thật hoàn hảo" có vẻ nghe thuận tại hơn "cô ấy hoàn hảo" nhỉ Duo :D

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thaovan996447

Mk cũng còn hoàn hảo chứ bộ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hongthien2

Hoàn hảo thì ấy ;-)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhnhu2005

Huhu

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/chau2822

Mình trả lời đúng mà họ kêu sai T_ T

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/thang489059

Chuẩn luôn

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Johnson180388

I was right but you said me be wrong

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/huong710689

tôi đọc đúng mà

3 tuần trước