Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

https://www.duolingo.com/Teenage_Polyglot

Γεια! Question about Objective pronouns in Greek

Hi! i am an English speakers using the English to Greek course to learn Greek. I have reached the lesson on Objective Pronouns (https://www.duolingo.com/skill/en/Pronouns-objective), and am having trouble understadning the concept, becuase I do not believe Englsish has it. Could anyone offer assistance? Ευχάριστω!

πριν από 3 χρόνια

7 σχόλια


https://www.duolingo.com/panagiotis_ts
panagiotis_ts
 • 25
 • 25
 • 20
 • 19
 • 18
 • 12
 • 10
 • 1242

See here: http://blogs.transparent.com/greek/personal-pronouns-direct-indirect-object/ And if you have any questions, post them on my wall. :D

πριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/wchargin
wchargin
 • 25
 • 24
 • 19
 • 1599

Others have answered your question well, so here's a more general tip. I see that you have reached level 25 in Spanish. I think you'll find that, grammatically, Greek is a wonderful hybrid of English and Spanish. See this chart, for example.

πριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/Teenage_Polyglot

Thank you! I have definitely seen that as well, including the word cat (γατά) being pronounced the same as the Spanish (gata)

πριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/ssurprize
ssurprize
 • 23
 • 15
 • 9
 • 5

So you see, it's like the english "me, you, him, her, etc" when the pronoun is the object of the sentence.
If you have more questions, post them here for other people to get the answers, too :)

πριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/Teenage_Polyglot

Thank you to both of you. I found A good chart with the cases, but my confusion is on the lessons, the sentences had two different words, for example με and μου. Why is that?

πριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/panagiotis_ts
panagiotis_ts
 • 25
 • 25
 • 20
 • 19
 • 18
 • 12
 • 10
 • 1242

με = me, μου = to me

For example, "Με βλέπει."= He sees me., while "Μου δίνει το βιβλίο."= He gives me the book (or he gives the book to me). However, in the everyday language, you can hear them mixed, for example in northern Greece it's quite common to use με in both cases, although it's not grammatically correct.

The same happens with σε σου, το(ν) του, τη(ν) της, το το (it's the same), μας μας (it's the same), σας σας (it's the same), τους τους (it's the same), τις τις (it's the same), τα τα (it's the same).

For more explanations look at the link above. :)

πριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/Teenage_Polyglot

Thank you!

πριν από 3 χρόνια