Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi nghĩ cuốn sách thì sai."

Dịch:I think the book is wrong.

3 năm trước

0 Nhận xét