"Ít nhất hai chiếc máy ảnh ở đây."

Dịch:At least two cameras are here.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/duc33

"at least, there are two cameras at here" cũng được mà chương trình báo sai.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoa863950
NguyenKhoa863950
 • 25
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 2
 • 5

Bởi vì không đúng chứ sao, có cách nào khác không?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocnhi023

Two the cameras k dc à. Ai giải thích jum đc k

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 215

Câu của bạn dịch là 2 chiếc máy ảnh. Đâu có giống đề đâu.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ichbang

mình dùng fewest nó báo không đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
 • 25
 • 810

At least there are two cameras here

2 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.