"Tôi có những chiếc giầy khác nhau."

Dịch:I have different shoes.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nvcuong1994

sao không phải là i have the different shoes ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thiminhdat

không phải cái nào cũng dùng "the" đâu bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Bocabu

tại sao câu này không dùng "the" được vậy bạn?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thiminhdat

mình ko bk giải thích rõ ràng. bạn nên qua phần chỉ cách sử dụng mạo từ để hiểu thi hơn

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.