"Chẳng còn gì khác giúp ích được."

Dịch:Nothing else helps.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

Nothing else helps đúng nè. Mình viết ăn may thôi vậy mà lại đúng :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HiThanhNgu

bố học gì lắm tiếng ghê vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

:D

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thaoduyent

Học như vậy có lẫn lộn không ạ??

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dangngoccp

Nothing else is useful dc Korea banj

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tyteotop

Another nothing helps sao lại sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HannaVo

Nothing else helps

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Nothing else helps, nothing else helps, nothing else helps, nothing else helps, nothing else helps, nothing else helps, nothing else helps, nothing else helps, nothing else helps, nothing else helps

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.