https://www.duolingo.com/dotienthuy

Thanks Duolingo site! I was in the 25 level. I want to ask which level is the highest?

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DARKMEN.

25 là max rùi, zô bảng vàng đê

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DARKMEN.

chúc mừng bạn hen

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hellofroom

:D Complete Tree Languages

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamQCuong

woa

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.