Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/dotienthuy

Thanks Duolingo site! I was in the 25 level. I want to ask which level is the highest?

0
3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DARKMEN.

25 là max rùi, zô bảng vàng đê

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/DARKMEN.

chúc mừng bạn hen

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/hellofroom

:D Complete Tree Languages

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamQCuong

woa

0
Trả lời3 năm trước