Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I do not understand what he says."

Dịch:Tôi không hiểu anh ấy nói gì.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lindyy95

Tôi không hiểu những gì anh ta nói

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hex.Anonymous

tôi không hiểu anh ấy nói cái gì? vậy mà cũng sai nữa hả

2 năm trước