Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Không ai đã chơi với con chó hôm nay."

Dịch:Nobody has played with the dog today.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhuongVu12

Tai sao toi dich " nobody has played with the dog today " lai bi sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/JustinHDuo

No one or nobody is the same meaning. The question has problem.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/jenaquary1808

The answer has problem

2 năm trước