"Chúng tôi thì trái ngược nhau."

Dịch:We are opposite.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Amly7

Different sai sao nhỉ??

3 năm trước

https://www.duolingo.com/con_thutrang

different là khác nhau chứ bạn, nếu hiểu rộng từ tiếng anh sang tiếng việt, bạn có thể hiểu như thế, nhưng nghĩa tiếng việt hẹp hơn tiếng anh, vì vậy suy từ tiếng việt sang thì phải dùng từ opposite, vì vậy tiếng việt mới phong phú về số lượng như vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ane21.01

we are opposite each ther

3 năm trước

https://www.duolingo.com/truongbylaclam

Contrast không được hả ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thaotm

We are conflicting

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phc624733

We are opposite.

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.