https://www.duolingo.com/Chaulam06

Please help me ?!? T^T

mình đang học anh văn ở trường phần miêu tả tranh Cô ấy đang mặc áo bờ-lu trắng và đeo bao tay (cô ấy có thể là nhà hóa học hay sinh vật học gì đấy ^^) mình ghi là "She is wearing a white-jacket and a pair of gloves " dc k? ở hình khác thì " bầu trời thì trong xanh và đẹp" mình ghi là " the sky is blue and beautiful" nó có đúng không?

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bakanisan

she's wearing a white blouse and a pair of gloves. câu còn lại thì đúng rồi :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Chaulam06

Cảm on bạn nhieu

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.