Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn có một người bạn trai phải không?"

Dịch:Do you have a boyfriend?

0
3 năm trước

35 Nhận xét


https://www.duolingo.com/truongKimS

have you got a boyfriend?

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/stellaquach

Have you got a boyfriend nghĩa là bạn đã có bạn trai chưa

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/standbyu08

Do you have a boyfriend?

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenviettien1
nguyenviettien1
 • 24
 • 8
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

do you have a boyfriend?

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/longkilee

have you. không sữ dụng dc hả

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyPham411699

you have a boyfriend, don't you? đc không nhỉ

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/dangmaithy

you have a boyfriend right. cũng được đó

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

I'm 30 years

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Kingkongno01

tôi có bốn nguwofi bạn gái^^

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/BigEyes09

Do you have a boyfriend, don't you. Như vậy mới đúng mà AD

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/stellaquach

Khi bạn dùng do you rồi thì ko cần phải dùng don't you nữa đâu

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Ok. Kết thúc. Ko đc hoàng ơi

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

no

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Never say no

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/pred7

mình làm " have you got a boyfriend?" cũng đúng mà

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/QuynhSehun

Have you got a boyfriend k đúng à

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenviettien1
nguyenviettien1
 • 24
 • 8
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

ok sai

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenviettien1
nguyenviettien1
 • 24
 • 8
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

mình làm sai

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenviettien1
nguyenviettien1
 • 24
 • 8
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

yes

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenviettien1
nguyenviettien1
 • 24
 • 8
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

không

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenviettien1
nguyenviettien1
 • 24
 • 8
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

no

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenviettien1
nguyenviettien1
 • 24
 • 8
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

no

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/TnhGiang14

never

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/B.X.An

Boyfriend thì sẽ có baby vậy s trả lời luôn baby k đc nhỉ

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/NangBK

Yes,i have a lot of boyfriend! !!

0
Trả lời2 năm trước