"Bạn có một người bạn trai phải không?"

Dịch:Do you have a boyfriend?

3 năm trước

34 Nhận xét


https://www.duolingo.com/truongKimS

have you got a boyfriend?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/stellaquach

Have you got a boyfriend nghĩa là bạn đã có bạn trai chưa

3 năm trước

https://www.duolingo.com/standbyu08

Do you have a boyfriend?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenviettien1
 • 25
 • 8
 • 7
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

do you have a boyfriend?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyPham411699

you have a boyfriend, don't you? đc không nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/longkilee
 • 22
 • 7
 • 163

have you. không sữ dụng dc hả

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dangmaithy

you have a boyfriend right. cũng được đó

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

I'm 30 years

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BigEyes09

Do you have a boyfriend, don't you. Như vậy mới đúng mà AD

3 năm trước

https://www.duolingo.com/stellaquach

Khi bạn dùng do you rồi thì ko cần phải dùng don't you nữa đâu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Ok. Kết thúc. Ko đc hoàng ơi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

no

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Never say no

1 năm trước

https://www.duolingo.com/pred7

mình làm " have you got a boyfriend?" cũng đúng mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QuynhSehun

Have you got a boyfriend k đúng à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenviettien1
 • 25
 • 8
 • 7
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

ok sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenviettien1
 • 25
 • 8
 • 7
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

mình làm sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenviettien1
 • 25
 • 8
 • 7
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

yes

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenviettien1
 • 25
 • 8
 • 7
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenviettien1
 • 25
 • 8
 • 7
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

no

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenviettien1
 • 25
 • 8
 • 7
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

no

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TnhGiang14

never

2 năm trước

https://www.duolingo.com/B.X.An

Boyfriend thì sẽ có baby vậy s trả lời luôn baby k đc nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NangBK

Yes,i have a lot of boyfriend! !!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThnh896873

You have a boyfriend, don't you?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhHien101205

you have a boyfriend, haven't you ?...mình nghĩ phải như vây chứ nhỉ..

1 năm trước

https://www.duolingo.com/danghienanh

Tán gái từ thuở nào mà bây giờ được 4 đứa rồi?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Bầu vận mẫu có 30 thả ta ra đây có thể vận mẫu (TB) có sẵn cho 888 những con nguời cho nó

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Vận mẫu có thanh diệu là một cải ƯU ĐẠI 30.000Đ MỖI NGÀY

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Tôi đảo lại tin nhắn. Không có chủ đề hả đã lưu được csg là phải không??? Bây giờ tôi sẽ gửi ngay: tôi thảo luận này đã bị khoá. Đã lưu được tin nhắn. Đã lưu bị có lỗi mạng csg next time i check in.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Tôi wechat là bị đảo lại nàng còn cầm lại của tôi như những con người. Như những con người này thì sẽ bị hoàn hảo Nhiều-hải nhưng mà Nhiều-hải thì sẽ bị châu.

TRONG GOOGLE SOẠN DK BIG70 là một cái ngã Nhiều-hải là một cái có con một cái tán.

tôi có thể là một châu cấy thế chứ không phải là một cái mà. Nó sẽ còn dụ dùng chữ hợp thể là một cái tán.

một cái tán gái thì sẽ bị làm đúng, nhưng mà mgủ ngon cũng thế này đi! Để tớ câu hỏi cho. Tôi có thể cho nó bị kết thúc em kể.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Khi soạn DK BIG70

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Canberraa1

Ơ :<< thế méo nào mình lại ghi "Chẳng lẽ 2 :))" nhỉ ? :<<

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThoVn419979

Do you have a boyfriend cx sai ah

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.