"Chúng tôi đã cắt chiếc bánh mì ."

Dịch:We had cut the bread.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhdongP

tại sao không phải là have cut

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.