Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi đã cắt chiếc bánh mì ."

Dịch:We had cut the bread.

3 năm trước

0 Nhận xét