Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi đã cắt chiếc bánh mì ."

Dịch:We had cut the bread.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhdongP

tại sao không phải là have cut

3 năm trước

https://www.duolingo.com/chung788858

We (have) cut break

11 tháng trước