Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ai đã uống sữa?"

Dịch:Who drank the milk?

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dangngoccp

Who did drink milk chuws

3 năm trước

https://www.duolingo.com/littlebat1

Ai trả lời giúp who did drink milk sai ở chỗ nào

2 năm trước

https://www.duolingo.com/leanhtuant39

Tại sao lại là who has drunk milk nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/JackiePham27
JackiePham27
  • 25
  • 9
  • 6
  • 6
  • 157

"Who did drink milk" sai là sao nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyenTrang2985

mình cũng thắc mắc không có trợ động từ???

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/lanchi841841

Sai rồi

1 tháng trước