"Ai đã uống sữa?"

Dịch:Who drank the milk?

April 16, 2015

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/littlebat1

Ai trả lời giúp who did drink milk sai ở chỗ nào

April 17, 2016

https://www.duolingo.com/dangngoccp

Who did drink milk chuws

April 27, 2015

https://www.duolingo.com/khue3
  • 25
  • 5
  • 3

Hi!!!♡♡♡♡♡

January 30, 2019

https://www.duolingo.com/leanhtuant39

Tại sao lại là who has drunk milk nhỉ?

April 24, 2015

https://www.duolingo.com/JackiePham27

"Who did drink milk" sai là sao nhỉ?

November 10, 2016

https://www.duolingo.com/HuyenTrang2985

mình cũng thắc mắc không có trợ động từ???

November 21, 2017

https://www.duolingo.com/lanchi841841

Sai rồi

July 25, 2018

https://www.duolingo.com/ManVinh

Who did drink milk wrong what the fuck right ok

March 13, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.