https://www.duolingo.com/profile/longkilee

hey

"bánh xèo miền trung" dịch ra làm sao. và ăn dc khi nào

April 16, 2015

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/snowflake226

I don't understand your question^^!

April 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/DARKMEN.

uh oh

April 17, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.