Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/longkilee

hey

"bánh xèo miền trung" dịch ra làm sao. và ăn dc khi nào

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/snowflake226

I don't understand your question^^!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DARKMEN.

uh oh

3 năm trước