Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi biết bạn là con trai của ai."

Dịch:I know whose son you are.

3 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phihongthai

câu này khó

3 năm trước

https://www.duolingo.com/taantran1996

khó thật

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuyen857006

khió

3 năm trước

https://www.duolingo.com/justimduc

Câu này khó tìm hiểu lại mệnh đề quan hệ .

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khanhtoan.inv

Tại sao trả lời "i know who is your son" là không đúng nhỉ ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kienphcn710

who is your son nghĩa là ai là con trai bạn whose son you are mới có nghĩa là bạn là con trai của ai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Cockchafer_

câu của bạn dịch là: tôi biết ai là con trai của bạn. Câu này muốn làm dễ hơn thì để chế độ có chữ để sắp thôi

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/minhnnse03225

"I know whose the son you are" ghi vậy mà vẫn sai chữ "the"

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lethitu

i know you are whose son , tại sao lại k được ad nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Qun196409

I know whose son you are. I know whose son you are. I know whose son you are. I know whose son you are. I know whose son you are. I know whose son you are. I know whose son he is. I know whose son she is. I know whose son we are. I know whose son it is. I know whose son they are.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VuHoang697569

"I know who you are son of" được ko vậy AD?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I know whose son you are, I know whose son you are, I know whose son you are, I know whose son you are, I know whose son you are, I know whose son you are,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Floral_nguyen

i know whom you are son of

1 năm trước