"Heiswatchingtelevision."

Dịch:Anh ấy đang xem truyền hình.

3 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lindyy95

Anh ấy đang xem vô tuyến

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SonPham861746

Chuẩn, ad nên thêm câu trả lời này

3 năm trước

https://www.duolingo.com/cunonbao

may thang ngao

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguynquang268955

"He" là anh ấy rồi mà, khi thêm "is" mình viết là anh ấy thì đang xem tivi sao lai thừa nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tranphanquan86

Từ coi có nghĩa là xem mà sao lại sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mummy_immortal

viết là "tivi" thì báo bạn viết thiếu khoảng trống, viết là "ti vi" thì báo bạn viết thừa khoảng trống. Troll vãi.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MiTiBAM

"anh ấy đang xem vô tuyến". Where is wrong???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thonguyen17

umk

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mBug2

vô tuyến cũng được chứ nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/truchuynh9

Anh ta đang xem ti vi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/bodanghuy

Hừ chán ghê sai một cách vô lý

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.