https://www.duolingo.com/profile/phamthanhphong

mới vào

các bạn ơi mình mới học nên không có bạn các bạn kết bạn với mình đi;)

April 17, 2015

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Chibi-Cute

please to add friend with you ^^. How long do you study on Duolingo?

April 17, 2015

https://www.duolingo.com/profile/DARKMEN.

hehe, dc

April 17, 2015

https://www.duolingo.com/profile/duc098

no

April 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NhiYen1

yes it is i am, fine thank you

May 3, 2015

https://www.duolingo.com/profile/supercrazy205

ok

June 3, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.