"Tuesday"

Dịch:Thứ Ba

3 năm trước

22 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tung110496

Nghe "tuesday" nhu "today" ay.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VitHngTrn1

+Alone đúng vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocLoi6

Tius/ tuu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lindyy95

Thứ 3

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThNgc11

thứ 3

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChiNguyen981474

De fai hm

3 năm trước

https://www.duolingo.com/chi638099

Lâu lâu duigo bị mát ấy mà !!!???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/zzzcoldboyzzz

Nhờ âm s người ta mới phân biệt dk đó tại bạn đang ở level 0 ít luyện nghe nên hay bị nhầm, chịu khó nghe nhiều nghe là dính ak

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thoaileminh

Mọi người vào câu lạc bộ nhập mã 3WFF6R để cùng học với team Việt Nam nhé!

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/Thucnv
 • 25
 • 25
 • 4
 • 1317

tôi gõ câu "thứ 6" đúng, đến câu này gõ "thứ 3" sai, chẳng hiểu?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QuynhtrangBA

vì chương trình không nhận diện số í

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HanSara

Nó bảo viết tiếng Anh bạn không đọc kĩ rồi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thaianh2001

các câu khác viết số được sao câu này lại báo sai????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TngXunThnh1

Nghe như today vậy.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenquy5

Giống today cóa ^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/leonacky

Nghe kĩ sẽ thấy âm s ở giữa

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocLoi6

Yes, sir

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HOANGTU88

tôi bảo thứ ba nó còn bảo sai kìa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/edowagaconan
 • 19
 • 18
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

what

2 năm trước

https://www.duolingo.com/uynuyn620567

Today :))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thoaileminh

Mọi người vào câu lạc bộ nhập mã: 3WFF6R để cùng học với team Việt Nam nha!

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/thoaileminh

Mọi người vào câu lạc bộ nhập mã: 3WFF6R để cùng học với team Việt Nam nha!

3 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.