"Chúng ta đã nói điều đó."

Dịch:We said that.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Funny_ghost

we talked about that. tại sao sai vậy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhatminhnguyen

chúng tôi đã nói về điều đó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dainguyen41605

i spoke that -> sao mà sai vậy mọi người

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dthihng1

Câu đúng là we said that

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.