Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I like tea."

Dịch:Tôi thích trà.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tve_000

câu này nếu thêm vào "Tôi thích uống (dùng) trà"nghe có vẻ đầy đủ hơn,vả lại ôn được từ đã học .

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BiKhnhVn1

Qua don gian

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trunglienchinh

nếu bỏ chữ like đi và thêm chữ love vào thì nghe thật dễ chịu hơn không

1 năm trước

https://www.duolingo.com/binnhim1

hello

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BchXun2

Hi

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/binnhim1

mình cũng thích trà nũa

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Quyenxinhdep5

Tôi đã ghi Tôi thích trà rồi

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/thnh358815

Vào góp vui ZFRB54

3 tuần trước